Cat Clinic (คลินิกโรคแมว)
 
แมวมีความแตกต่างจากสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางโครงสร้างสรีระวิทยา ลักษณะพฤติกรรมหรือแม้แต่พยาธิวิทยาการเกิดโรค จึงทำให้อายุรศาสตร์โรคแมวเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความจำเพาะ คลินิกแมว ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Hospetal by PRS center ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และบุคลากรที่มีความสนใจในโรคแมว
 
พร้อมให้บริการการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรคและรักษา รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องพฤติกรรมและการดูแลน้องแมวในทุกช่วงอายุ พร้อมทั้งห้องพักสัตว์ป่วยและฝากเลี้ยงที่ถูกออกแบบแยกจากสุนัขอย่างชัดเจน เพื่อลดปัจจัยความเครียดและสร้างความรู้สึกปลอดภัยเมื่อน้องแมวต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่ศูนย์ของเราค่ะ