กรณีมีใบรับรองสุขภาพ รับส่วนลด 5%

 

เงื่อนไขการประกันภัย
1. สุนัขและแมว ที่ถูกเลี้ยงดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน โดยอายุของสัตว์ที่เอาประกันภัย ณ ตอนทำสัญญาประกันวัน เป็นดังนี้
    •  สุนัขอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 9 ปี
   • แมวอายุตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี
2. สัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือพิการ หรือการเจ็บป่วยใด
3. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
4.สัตว์เลี้ยงต้องผ่านการพิจารณารับประกันภัย

ข้อยกเว้นสำคัญการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง
1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม 
5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร
    การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย

ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์
และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 085-164-6262
Line : @hospetalbyprs หรือคลิก https://lin.ee/9L6PTcm
website : https://www.hospetal.co.th
Location : https://maps.app.goo.gl/55iF8kq3bKzETigE6

สมัคร >> https://bit.ly/3J37Gwe

 ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เพื่อนซี้สี่ขา