V Cherish สเปรย์หอมปรับอากาศ ขจัดเชื้อโรค (กลิ่นหอมเริงร่า)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 13052017-1

สเปรย์หอมปรับอากาศ (กลิ่นหอมเริงร่า) สเปรย์หอมปรับอากาศขจัดเชื้อโรค วีเชอริช V Cherish Air Sanitizer & Refresher หอมนาน ขจัดเชื้อโรค กลิ่นอับชื้น

Share

Share

สเปรย์หอมปรับอากาศขจัดเชื้อโรค วีเชอริช
V Cherish Air Sanitizer & Refresher

คุณสมบัติ

  • หอมนาน ขจัดเชื้อโรค กลิ่นอับชื้น กลิ่นไม่พึงประสงค์ ปราศจากสาร CFC ช่วยลดภาวะโลกร้อน

    วิธีใช้
  •  ฉีดสเปรย์หอมปรับอากาศ ขจัดเชื้อโรค วีเชอริช บริเวณที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ (เช่น กลิ่นอับชื้น กลิ่นบุหรี่ กลิ่นรองเท้า กลิ่นสัตว์เลี้ยง เป็นต้น) จะสามารถปรับอากาศบริเวณนั้นให้หอมสดชื่นขึ้นได้ทันที

    - กลิ่นหอมเริงร่า -
  •  Joyful Scent
    หอมแบบเปรี้ยวๆ หวานๆ ทำให้รู้สึกกระปรี้กระเปร่า กระฉับกระเฉง