โรคระบบหัวใจ
โรคทางพันธุกรรมในแมว

 

  โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา กลุ่มพันธุ์ Maine Coon
(code : FL01)
Hypertrophic Cardiomyopathy

  • ยีน : MYBPC3

    โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาจากการกลายพันธุ์เป็นโรคที่ส่วนใหญ่พบในแมวหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะในพันธุ์ Maine Coon ทำให้มีการทำงานของหัวใจและโครงสร้างที่ผิดปกติไป และมีอัตราการเสียชีวิตจากในหลายๆ สาเหตุ เร็วกว่าแมวทั่วไป

 

  โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา กลุ่มพันธุ์ Ragdoll
(code : FL02)
Hypertrophic Cardiomyopathy

  • ยีน : MYBPC3

    โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาจากการกลายพันธุ์ของยีนเป็นโรคที่พบในแมวหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะในพันธุ์ Ragdoll ทำให้มีการทำงานของหัวใจและโครงสร้างที่ผิดปกติไป แมวที่มีความผิดปกติของยีนนี้จะมีอัตราการเสียชีวิตเร็วกว่าแมวทั่วไป

 

  โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา กลุ่มพันธุ์ Sphynx
(code : FL03)
Hypertrophic Cardiomyopathy

  • ยีน : ALMS1

    โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาจากการกลายพันธุ์ของยีนเป็นโรคที่พบในแมวหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะในพันธุ์ Sphynx ทำให้มีการทำงานของหัวใจและโครงสร้างที่ผิดปกติไป แมวที่มีความผิดปกติของยีนนี้จะมีอัตราการเสียชีวิต เร็วกว่าแมวทั่วไป

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy