โรคตา
โรคทางพันธุกรรมในสุนัข


    โรคจอประสาทตาเสื่อม
(code : CN09)
Progressive Retinal Atrophy, Progressive Rod-Cone Degeneration (PRA_prcd)

 • ยีน : PRCD โรคจอประสาทตาเสื่อม

  เป็นโรคที่ทำให้สุนัขในหลายๆ สายพันธุ์ตาบอด จากการกลายพันธุ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของจอประสาทตา
  โดยอาการจะเริ่มจากตาบอดในเวลากลางคืน เมื่ออาการรุนแรงขึ้นตาจะบอดในเวลากลางวันด้วย จนตาบอดสนิทในที่สุด
  โดยมักพบความผิดปกติเฉลี่ยในช่วงอายุ 3-6 ปี ขึ้นไป

  พบได้ในสุนัขหลายสายพันธุ์ เช่น Pooodle, Cocker Spaniel, Labrador Retriever, Golden Retriver, Yorkshire Terrier, Chihuahua เป็นต้น

 

    ต้อหินปฐมภูมิชนิดมุมเปิด
(code : CN10)
Primary Open Angle Glaucoma (POAG_BG)

 • ยีน : ADAMTS10

  ต้อหินในสุนัขพันธุ์ Beagle เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างตา ที่ทำให้ความดันภายในตาสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดความเสียหายของเส้นประสาท จนมีผลต่อการมองเห็น ตาบอด
  และก่อให้เกิดความเจ็บปวดของดวงตา หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง

 

   ต้อหินปฐมภูมิชนิดมุมเปิด
(code : CN11)
Primary Open Angle Glaucoma (POAG_BH)

 • ยีน : ADAMTS17

  ต้อหินในสุนัขพันธุ์ Basset Hound เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างตาที่ทำให้ความดันภายในตาสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดความเสียหายของเส้นประสาท จนมีผลต่อการมองเห็น ตาบอด
  และก่อให้เกิดความเจ็บปวดของดวงตา หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง

 

  ต้อกระจกในสุนัขเด็ก
(code : CN12)
Juvenile Hereditary Cataract (JHC)

 • ยีน : HSF4

  ต้อกระจกที่มีสาเหตุจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ เป็นภาวะที่ทำให้สุนัขมีปัญหาเรื่องการมองเห็น หรือตาบอดทั้ง 2 ข้าง ตั้งแต่ในวัยอายุไม่มาก

  พบได้ในสุนัขสายพันธุ์ Boston Terrier, French Bulldog, Staffordshire Bull Terrier, Shih Tzu, Poodle เป็นต้น


   เลนส์ตาเคลื่อนชนิดปฐมภูมิ
(code : CN13)
Primary Lens Luxation (PLL)

 • ยีน : ADAMTS17

  เกิดขึ้นจากเอ็นยึดเลนส์ตาขาด ทำให้เลนส์ตาเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม ซึ่งมีโอกาสเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะต้อหิน ที่จะก่อความเสียหายและเจ็บปวดของดวงตาเป็นอย่างมาก จนสูญเสียการมองเห็นอย่างรวดเร็ว

  พบได้ในสุนัขหลายสายพันธุ์ โดยพันธุ์ที่พบบ่อยๆ ได้แก่ Jack Russel Terrier และสุนัขพันธุ์ Terrier หลายสายพันธุ์

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy