โรคเลือด
โรคทางพันธุกรรมในสุนัข

 

   โรควอนวิลลิแบรนด์ ชนิดที่ 1 (code : CN05)
von Willebrand Disease Type I (vWD1)

 • ยีน : vWFโรควอนวิลลิแบรนด์

  เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด ทำให้เสียเลือดมากจากการที่เลือดแข็งตัวได้ช้า มักพบความผิดปกติหลังได้รับบาดเจ็บ หลังการผ่าตัด หรือการคลอดบุตร หากควบคุมภาวะเลือดออกไม่ได้ มีโอกาสถึงแก่ชีวิต

  พบได้ในสายพันธุ์สุนัขจำนวนมาก

 

   โรควอนวิลลิแบรนด์ ชนิดที่ 2 (code : CN06)
von Willebrand Disease Type II (vWD2)

 • ยีน : vWF โรควอนวิลลิแบรนด์ชนิดที่ 2

  เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือดที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้เสียเลือดมากจากการที่เลือดแข็งตัวได้ช้า มักพบความผิดปกติหลังได้รับบาดเจ็บ หลังการผ่าตัดหรือการคลอดบุตร หากควบคุมภาวะเลือดออกไม่ได้มีโอกาสถึงแก่ชีวิต

  พบได้ใน German Shorthaired Pointer, German Wirehaired Pointer เป็นต้น

 

 โรคขาดแฟคเตอร์ VII (code : CN07)
Factor VII Deficiency (F7)

 • ยีน : F7 โรคขาดแฟคเตอร์ VII

  เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด ทำให้เสียเลือดมากจากการที่เลือดแข็งตัวได้ช้า มักพบความผิดปกติหลังได้รับบาดเจ็บ หลังการผ่าตัดหรือการคลอดบุตร หากควบคุมภาวะเลือดออกไม่ได้มีโอกาสถึงแก่ชีวิต

  พบได้ใน Beagle, Schnauzer, Spitz, Australian Shepherd เป็นต้น

 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy