ประกาศ HOSPETAL By PRS Center หยุดให้บริการในวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2566

687 Views  | 

ประกาศ HOSPETAL By PRS Center หยุดให้บริการในวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2566


เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน
.

เนื่องด้วยศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง HOSPETAL By PRS Center จะได้จัดประชุมใหญ่สามัญเพื่อทำแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ดังนั้น จำเป็นต้องปิดการให้บริการจำนวน 2 วัน คือ วันพุธที่ 5 และ วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการตามปกติ
.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้รับมอบหมายความไว้วางใจใช้บริการตลอดมา และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
.

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy