แนวทางการรักษาข้อเสื่อมในสุนัข ฉบับ HOSPETAL By PRS Center

1710 Views  | 

ข้อเสื่อม

แนวทางการรักษาข้อเสื่อมในสุนัข ฉบับ HOSPETAL By PRS Center


โรคข้อเสื่อม โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นในสุนัขที่มีอายุเยอะ แต่ก็สามารถเกิดได้ในสุนัขทุกช่วงอายุเช่นกัน บางรายส่งต่อโรคข้อเสื่อมทางพันธุกรรม


ดังนั้นเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของพวกใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด
คุณหมอเก่ง สัตวแพทย์ประจำศูนย์กระดูกและข้อ HOSPETAL By Prs Center แนะนำหัวใจหลักของการรักษาโรคข้อเสื่อม คือ บำบัด ฟื้นฟู และดูแลต่อเนื่อง

1.ขั้นตอนการบำบัด

ขั้นตอนนี้จะเป็นการรักษาเพื่อลดอาการปวด ลดบวม ลดอักเสบ ลดเจ็บ ด้วยการใช้ยา หรือ การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายเข้าสู่การรักษาขั้นตอนถัดไป


2.ขั้นตอนการฟื้นฟู

ในขั้นตอนนี้ เราต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ด้วยการออกกำลังในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทรงตัวบนลูกบอล การฝึกการลงน้ำหนัก การฝึกลุกนั่ง รวมไปถึงกิจกรรมธาราบำบัด นั่นคือ การเดินสายพานใต้น้ำและการว่ายน้ำ นั่นเอง

สระว่ายน้ำสุนัขเดินสายพานใต้น้ำ

ในขั้นตอนนี้ ถ้าอาการของสัตว์ป่วยดีขึ้น สามารถขยับไปสู่ขั้นตอนการดูแล ได้เลย

แต่หากอาการไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการรักษาก่อน


3.ขั้นตอนรักษา

เมื่ออาการไม่ดีขึ้น คุณหมอจะประเมินอาการร่วมกันกับเจ้าของถึงการรักษาในขั้นตอนถัดไป เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้จริง เช่น การผ่าตัด หรือ การปลูกถ่าย stem cells เป็นต้น


การผ่าตัด


การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์


อ่านบทความการปลูกถ่าย stem cells เพิ่มเติม คลิก 

หลังจากจบการรักษาแล้ว สัตว์ป่วยจะย้อนเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัด เพื่อรักษาแผล ลดอาการปวด และ ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัด


4.ขั้นตอนดูแล

ในขั้นตอนนี้คุณหมอเจ้าของไข้ จะเข้ามาติดตามผลการรักษาว่ามีการตอบสนองไปในทิศทางใด ถ้ามีอาการดีขึ้น จะปรับลดขั้นตอนการฟื้นฟูลง เช่น จาก การเดินสายพานใต้น้ำ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง นาน 4 สัปดาห์ เหลือ การเดินสายพานใต้น้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งได้ และเฝ้าติดตามอาการอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งหมดนี้ คือ หัวใจของการรักษาโรคข้อเสื่อม ที่ HOSPETAL By PRS Center เพื่อช่วยให้สัตว์ป่วยทุกตัวกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขสมวัยได้นั่นเอง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy