บริการสำหรับสัตว์เลี้ยง(ห้ามลบ)

ศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยง เรามุ่งเน้นให้บริการดูเเลรักษาโรคกระดูกเเละข้อ โรคระบบประสาท การทำกายภาพบำบัด เเละ ธาราบำบัด อีกส่วนหนึ่งคือดูเเลตรวจรักษาโรคผิวหนัง เจาะเลือดตรวจโรคภูมิเเพ้ทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยง เเละบริการอาบเเช่ตัวด้วยhydromilk นอกจากนียังมีบริการดูเเลลูกสุนัข (Puppy care program) ที่ช่วยดูเเลลูกสุนัขให้สุขภาพดี ตั้งเเต่ขวบปีเเรกอีกด้วย