Ultrasound Therapy

1595 Views  | 

Ultrasound Therapy

การนวดด้วยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound Therapy)

   หลายท่านคงรู้จักเครื่องอัลตราซาวด์ที่ใช้เป็นเครื่องมือตรวจอวัยวะภายในกันแล้ว แต่บางท่านอาจยังไม่ทราบว่า ยังมีเครื่องอัลตราซาวด์อีก ประเภทหนึ่ง ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือการทำกายภาพบำบัดในสัตว์เลี้ยง

       การนวดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จะส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถได้ยินเข้าสู่ชั้นเนื้อเยื่อ ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนแล้วเกิดความร้อนระดับลึก ซึ่งความร้อนที่เหมาะสมนี้ทำให้กล้ามเนื้อ ข้อต่อและเส้นเอ็นคลายตัว เส้นเลือดขยายตัวเพิ่มการไหลเวียนของเลือด จึงมีผลช่วยในการลดปวดและฟื้นฟูสัตว์ป่วยที่เป็น
โรคข้อเสื่อม โรคทางระบบประสาท รวมถึงช่วยลดระยะเวลาฟื้นตั วหลังการผ่าตัดด้วย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy