ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง HOSPETAL By PRS Center รวบรวมสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ 
และเป็นที่ยอมรับในการรักษาสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมว พร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา 
นำทีมโดย น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก (อาจารย์เก่ง) ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ในวิชาชีพการสัตวแพทย์มากว่า 25 ปี
image
น.สพ.นพกฤษณ์ จันทิก
คลินิกโรคกระดูกและข้อและศัลยศาสตร์
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2538
- สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
(การบริหารโรงพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง 
HOSPTETAL By PRS Center
image
สพ.ญ.อภิลักษณ์ มหัธนันท์
คลินิกโรคกระดูกและข้อและโรคระบบประสาท
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยม) พ.ศ. 2554
- กรรมการบริหารและประธานแพทย์
ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง 
HOSPTETAL By PRS Center
image
สพ.ญ.พรปวีณ์ ธนรัตน์สุทธิกุล
คลินิกโรคผิวหนังและภูมิแพ้
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(เกียรตินิยม) พ.ศ. 2557
- Long distance education: Dermatology,
University of Sydney Australia
image
สพ.ญ.สุนทรี วีรกิจพานิช
คลินิกโรคผิวหนังและภูมิแพ้
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2549
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Master of science: Veterinary clinical study)
image
น.สพ.ณัฐณัฏฐ์ อินทรพิทักษ์
คลินิกโรคระบบประสาท
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2554
- สัตวเเพทยประจำหน่วยระบบประสาทเเละอายุรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
image
สพ.ญ.วรรษมน หมอยาดี
คลินิกโรคแมว
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Master of science: Veterinary clinical study)
image
สพ.ญ.สุภา สิทธานุกูล
คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
- สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาสรีรวิทยาทางสัตวแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
image
สพ.ญ. รัชวรรณ สว่างแวว
คลินิกอายุรกรรมและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
-  สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
 
image
น.สพ. กระวี ชัยโภคา
คลินิกแมว
-  สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ พ.ศ. 2551
 
image
สพ.ญ.ศุภณัฏฐ์ วงษ์กุหลาย
คลินิกโรคผิวหนังและภูมิแพ้
คณะสัตวแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้