Cat Clinic (คลินิกโรคแมว)

แมวมีความแตกต่างจากสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางโครงสร้างสรีระวิทยา ลักษณะพฤติกรรมหรือแม้แต่พยาธิวิทยาการเกิดโรค จึงทำให้อายุรศาสตร์โรคแมวเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความจำเพาะ คลินิกแมว ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง HOSPETAL By PRS Center ภายใต้การดูแลของทีมสัตวแพทย์และบุคลากรที่มีความสนใจในโรคแมว

พร้อมให้บริการการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรคและรักษา รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องพฤติกรรมและการดูแลน้องแมวในทุกช่วงอายุ พร้อมทั้งห้องพักสัตว์ป่วยและฝากเลี้ยงที่ถูกออกแบบแยกจากสุนัขอย่างชัดเจน เพื่อลดปัจจัยความเครียดและสร้างความรู้สึกปลอดภัยเมื่อน้องแมวต้องเข้ารับการตรวจรักษาที่ศูนย์ของเราค่ะ

  • ตรวจโรคทางอายุรกรรมในแมว รักษาโรคทั่วไป พื้นที่รอตรวจและห้องพักแมวป่วยเป็นพื้นที่แยกเฉพาะสำหรับแมว
  • ตรวจสุขภาพสำหรับน้องแมวทุกช่วงอายุ
  • กายภาพบำบัดแมว
  • ผ่าตัดและอัลตร้าซาวด์
  • ให้คำปรึกษาพฤติกรรมในแมว
  • ตรวจและวินิจฉัยโรคไวรัสในแมว, ตรวจเลือด
  • ทำหมันแมวเพศผู้-เพศเมีย
  • โรงแรมแมว
  • อาบน้ำ-ตัดขนแมว

image
image
image
image
image
การพัฒนาทีมงานให้มีความรู้และให้บริการด้วยความเข้าใจคนรักสัตว์อย่างแท้จริง พร้อมกับสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับสัตว์ป่วย เจ้าของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งบุคลากรทุกคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลซึ่งกันและกัน
เสมือนเป็น  “หนึ่งคนในครอบครัว”  คือเป้าหมายของเรา