image
ศูนย์โรคกระดูกและข้อ 
(Pet Orthopedic Center)
 
          ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยง Hospetal by PRS center มีอุปกรณ์ที่ครบครันในการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด ดูแลโดยสัตวแพทย์ด้านกระดูกและข้อ พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องของกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อของสุนัขและแมว ไม่ว่าจะเป็นภาวะกระดูกหักที่ต้องได้รับการผ่าตัดหรือภาวะปัญหาของกระดูก และข้ออันเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และความเสื่อมต่างๆ เช่น โรคกระดูกสะบ้าเคลื่อน ข้อสะโพกเสื่อม เดินขากะแผลก หรือ โครงสร้างของขาผิดปกติ ขาแบะ 
รวมถึงศูนย์กายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นธาราบำบัด เดินสายพานใต้น้ำ ว่ายน้ำ รวมไปถึงเครื่องมือกายภาพที่มีมาตรฐานการเลเซอร์ กระตุ้นไฟฟ้าและการนวดอัลตร้าซาวด์ พร้อมทีมงานที่จะคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดขณะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา
image
การบำบัดด้วยเลเซอร์ (Laser therapy)

           เลเซอร์ที่ใช้ในการบำบัดรักษา เป็นคลื่นแสงที่ให้พลังงานต่ำ (low-intensity) โดยสามารถผ่านผิวหนังไปได้ลึก 1 – 4 มิลลิเมตร ซึ่งพลังงานจากเลเซอร์จะเพิ่มพลังงานในระดับเซลล์ของบริเวณที่บาดเจ็บ กระตุ้นให้เกิดการเผาผลาญอาหารของเซลล์ ทำให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้น และหลอดเลือดขยายตัว ข้อดีของการบำบัดด้วยเลเซอร์คือ ช่วยลดปวด ลดการอักเสบ และช่วยเร่งให้เกิดการสมานแผลได้เร็วขึ้น
กายภาพสัตว์เลี้ยง_ultrasound therapy

การนวดอัลตราซาวด์ (Ultrasound therapy)

การนวดอัลตราซาวด์เป็นการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะสามารถรับฟังได้ ผ่านชั้นเนื้อเยื่อต่างๆ เข้าไปยังส่วนที่เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งการส่งคลื่นเสียงจะทำให้โมเลกุลของเนื้อเยื่อเกิดการสั่นสะเทือนในระดับลึก  2 – 5 เซนติเมตร แล้วเกิดความร้อนขึ้น ซึ่งความร้อนนี้ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาให้กล้ามเนื้อ ข้อต่อและเส้นเอ็นได้คลายตัว มีผลช่วยในการลดปวด และทำให้เส้นเลือดขยายตัว เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด ซึ่งในทางสัตวแพทย์ส่วนมากมักจะใช้ในสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหากระดูกและข้อ

เครื่องมือกายภาพ_การบำบัดด้วยไฟฟ้า (electrotherapy)
การบำบัดด้วยไฟฟ้า (electrotherapy)

          เป็นการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการบำบัดรักษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.  การใช้ไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัว เพื่อคงความแข็งแรง และชะลอการลีบของกล้ามเนื้อ

2.  การใช้ไฟฟ้ากระตุ้นเพื่อลดความเจ็บปวด จากการที่เข้าไปปิดกั้นเซลล์ประสาททที่รับรู้ความเจ็บปวด
ธาราบำบัด (Hydrotherapy)
image
PET SWIMMING POOL
การออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำ
Underwater_Treadmill_photo_เดินสายพานใต้น้ำ
UNDERWATER TREADMILL
การเดินสายพานใต้น้ำ