คลินิกโรคหัวใจสัตว์เลี้ยง

Heart center for Pets (ศูนย์โรคหัวใจสัตว์เลี้ยง)

ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่พบได้มากขึ้นในสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติของหัวใจที่มีมาตั้งแต่กำเนิดหรือมีการพัฒนามาเป็นในภายหลัง  ซึ่งสัตว์ที่มีปัญหาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ทั้งนี้ Hospetal by PRS center จึงได้พัฒนาคลินิกโรคหัวใจพร้อมด้วยเครื่องมือที่ครบครันในการตรวจวินิจฉัยเช่น เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เครื่องตรวจอัลตร้าซาวน์หัวใจ (Echocardiogram) เครื่องวัดความดันโลหิต โดยมีสัตวแพทย์ด้านหัวใจและหลอดลเอดเป็นผู้ดำเนินการตรวจรักษาตลอดจนการให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เพื่ออายุที่ยืนยาวและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยงที่ท่านรัก