โรคหัวใจ
โรคทางพันธุกรรมในสุนัข

 

  ภาวะหัวใจโตจากยีน PDK4
(code : CN14)

Dilated Cardiomyopathy (DCM_PDK4)

 • ยีน : PDK4

  ภาวะหัวใจโตอันเนื่องมาจากยีนกลายพันธุ์ มีผลทำให้สุนัขมีความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจโตและทำงานได้ไม่สมบูรณ์
  สุนัขโรคหัวใจจะมีอาการเหนื่อยง่าย หอบหายใจ ไอ เป็นลม เป็นต้น ซึ่งความผิดปกตินี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

  พบได้ในพันธุ์ Doberman Pinscher

 

  ภาวะหัวใจโตจากยีน Titin
(code : CN15)

Dilated Cardiomyopathy (DCM_Titin)

 • ยีน : titin

  ภาวะหัวใจโตอันเนื่องมาจากยีนกลายพันธุ์ มีผลทำให้สุนัขมีความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจโตและทำงานได้ไม่สมบูรณ์
  สุนัขโรคหัวใจจะมีอาการเหนื่อยง่าย หอบหายใจ ไอ เป็นลม เป็นต้น ซึ่งความผิดปกตินี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

  พบได้ในพันธุ์ Doberman Pinscher

 

  ภาวะหัวใจโตจากยีน RBM20
(code : CN16)

Dilated Cardiomyopathy (DCM_RBM20)

 • ยีน : RBM20

  ภาวะหัวใจโตอันเนื่องมาจากยีนกลายพันธุ์ มีผลทำให้สุนัขมีความผิดปกติของโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้หัวใจโตและทำงานได้ไม่สมบูรณ์
  สุนัขโรคหัวใจจะมีอาการเหนื่อยง่าย หอบหายใจ ไอ เป็นลม เป็นต้น ซึ่งความผิดปกตินี้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต

  พบได้ในพันธุ์ Schnauzer

 

 โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาผิดปกติ
(code : CN17)

Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC_St)

 • ยีน : STRN

  เป็นโรคที่โครงสร้างของหัวใจห้องล่างขวาบางส่วนถูกทดแทนด้วยพังผืดและไขมัน ทำให้เกิดการเต้นของหัวใจไม่สบูรณ์ ไม่เป็นจังหวะ สูบฉีดเลือดไม่เพียงพอ
  ในระยะแรกสุนัขอาจแสดงอาการไอ หอบหายใจ หรือเหนื่อยง่ายได้ก่อน ต่อมามีอาการเป็นลม หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันจากภาวะหัวใจล้มเหลว

  พบได้ในพันธุ์ Boxer

 

 โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาผิดปกติ
(code : CN18)
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (ARVC_QIL1)

 • ยีน : QIL1

  เป็นโรคที่โครงสร้างของหัวใจห้องล่างขวาบางส่วนถูกทดแทนด้วยพังผืดและไขมัน ทำให้เกิดการเต้นของหัวใจไม่สบูรณ์ ไม่เป็นจังหวะ สูบฉีดเลือดไม่เพียงพอ
  ในระยะแรกสุนัขอาจแสดงอาการไอ หอบหายใจ หรือเหนื่อยง่ายได้ก่อน ต่อมามีอาการเป็นลม หรือเสียชีวิตได้อย่างเฉียบพลันจากภาวะหัวใจล้มเหลว

  พบได้ในพันธุ์ Rhodesian Ridgeback

 


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้