ใช้สายวัดรอบที่กึ่งกลางของต้นขาด้านบน แล้วเปรียบเทียบกับขนาดตามตาราง